Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII SERVICII

Sc. Life & Live Events srl  in calitate de furnizor de servicii de formare profesionala (cursuri de specializare/perfectionare acreditate ANC si Institutul Theta Healing ThinK SUA)  va aduce la cunostinta  urmatoarele termene si conditii:

Inscrierea la programele  organizate de Sc. Life & Live Events srl  se va realiza cu cel putin 20 zile inainte pentru cursurile autorizate ANC(Consilier si Formator) si 7 zile pentru celelalte cursuri (Theta Healing, workshop-ul ,,Start joc’’) in conformitate cu programarea afisata pe site-ul nostru www.tratamentenergetic.ro.

Dupa aceste termene, intrebati daca mai sunt locuri.

Exemplu:

Pasul 1.Trimite SMS sau email pentru a verifica disponibilitatea locurilor la cursul ales (email:tratament.energetic@yahoo.com SMS la 0744353949) Textul va contine urmatoarea formulare:

 • Rezervare loc -Theta Healing Baza- ZZ-LL-2019 (se trece doar prima zi de curs) Bucuresti sau alt oras(in functie de programarea afisata pe site-ul www.tratamentenergetic.ro
 • Rezervare loc – Curs consilieri –ZZ-LL-  2019, Bucuresti/ alt oras. Am diploma de licenta.
 • Rezervare loc- Curs Formator- ZZ-LL-2019, Bucuresti/alt oras. Am diploma de licenta.

Daca sunteti persoana juridica specificati acest lucru si nu uitati ca plata sa o faceti in numele companiei dvs.

Pasul 2. Dupa primirea confirmarii, puteti face plata rezervarii locului sau integral. Rezervarea locului este 200 ron.

Cei 200 ron platiti pentru rezervarea locului, fac parte din costul total al cursului. Rezervarea locului nu se restituie. Banii se vor constitui avans pentru un alt curs, numai o data. Cand faceti plata treceti doar prima zi de curs si orasul.

Exemplu:

 •  200 ron-rezervare loc-curs consilier dezvoltare personala ZZ-LL-2019-Bucuresti/alt oras
 • sau 200 ron-rezervare loc-curs formator-21 aprilie 2019-Bucuresti/alt oras.

Formular inscriere/comanda curs, serviciu___________

Life&Live Events SRL,Sediul:  Bucuresti,Str.Vasile Toneanu nr 18,sect.3

Reg.comert. j40/2688/2015,CUI:34193631

Cont:RO77BTRLRONCRT0289532601,Banca Transilvaniasect.3,Bucuresti

Tel:0744353949

Email:tratament.energetic@yahoo.com

www.tratamentenergetic.ro

________________________________________________________________________________

FORMULAR DE INSCRIERE/COMANDA  PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/subsemnata ………………………………………………domniciliat  in localitatea…………………..telefon………………….e-mail………………………,

prin prezenta solicit inscrierea la cursul  …………………………………,din data ……………( se trece doar prima zi de curs), orasul………………………

Data : ________ Semnatura :_______________organizat de catre  Life & Live Events SRL

Prezentul formular reprezinta totodata si comanda ferma. Am luat la cunostinta de prevederile conditiilor generale de Inscriere si a politicii de confidentialitate si sunt de acord cu acestea.

*Puteti copia si printa formularul pentru banca, daca va decideti sa faceti depunere numerar.

Atentie!Plata rezervarii locului nu se restituie in cazul in care va decideti sa va retrageti de la curs.

Pasul 3.Dupa achitarea rezervarii locului trimiteti email pe adresa tratament.energetic@yahoo.com sau sms pe tel:0744353949, cu nume si prenume, telefon, email. Specificati ca ati achitat rezervarea locului.

Pasul 4.Dupa confirmarea primirii datelor, veti primi locatia, nu mai devreme de 2-3 zile inainte de inceperea cursului.Pentru cursurile cu examen ANC(formator si consilier)se vor trimite si documentele scanate. Fiecare document se semneaza conform cu originalul.

 • Inscrierea la cursurile si workshop-urile desfasutate de compania noastra se face in urma achitarii taxei de rezervare a locului si transmiterea dovezii platii pe adresa de e-mail tratament.energetic@yahoo.com, sms( tel:0744353949), whats’up.
 • Achitarea taxei de inscriere reprezinta acordul clientului de a respecta termenii si conditiile expuse in prezentul document.
 • Participarea la cursurile de specializare acreditate ANC este conditionata de completarea dosarului personal. Necompletarea documentelor solicitate, conform legislatiei in vigoare si a procedurii ANC, duce la la imposibilitatea sustinerii examinarii. Dosarul personal se preda printat sau  scanat  si semnat  CONFORM CU ORIGINALUL, pe fiecare copie, la inceputul fiecarei sesiuni de curs. Nu se accepta dosarele incomplete.
 • SC  Life & Live Events SRL isi rezerva dreptul de a amana un program de formare o singura data fata de data programarii initiale. In cazul in care furnizorul de formare amana programul de un numar  mai mare decat cel prevazut acesta se obliga sa returneze integral contravaloarea taxei de inscriere catre clientii inscrisi la programul de formare in cauza, daca acestia solicita acest lucru in scris si nu sunt de acord cu reprogramarea cursului. Returnarea se va face in maxim 30 zile de la data solicitarii, in baza cererii de returnare.
 • Retragerea de la programele de formare organizate de Sc. Life &Live Events srl, se va realiza cu minim 7 zile lucratoare inainte de data organizarii programului printr-o solicitare trimisa de catre client pe adresa tratament.energetic@yahoo.com. In cazul exprimarii in scris a dorintei de retragere in termenul precizat, contravaloarea serviciilor achitate (taxa de curs) va fi returnata integral, mai putin rezervarea locului,(200 ron, in functie de curs) in termen de maxim 30 de zile de la data inaintarii solicitarii. In cazul in care solicitarea este transmisa cu mai putin de 7 zile lucratoare inainte de data inceperii cursului, returnarea taxei de inscriere nu este posibila.
 • In cazul in care SC Life & Live Events SRL amana sau anuleaza din motive proprii un curs programat  se obliga sa returneze integral contravaloarea taxei, inclusiv  taxa de rezervare a locului) catre clientii inscrisi la curs, daca acestia solicita acest lucru in scris si nu sunt de acord cu reprogramarea cursului. Returnarea se va face in maxim 30 zile de la data solicitarii.
 • Confirmarea organizarii cursurilor se realizeaza cu maxim 24 ore inaintea de inceperea acestora efectiv.
 • „SC Life & Live Events SRL” isi rezerva dreptul de a modifica preturile si ofertele transmise pentru produsele / programele comercializate.
 • Taxa de examinare si eliberare certificat se achita obligatoriu cu seria de provenienta.
 • Life & Live Events srl poate organiza cursuri acreditate ANC si/sau programe de instruire specializate,  la cerere, la sediul beneficiarului. Pentru detalii si oferte personalizate, va rugam sa transmiteti solicitarea dvs. la: tratament.energetic@yahoo.com
 • Diplomele se emit in termen 30 zile lucratoare de la data sustinerii examinarii.

Gabriela Bumbac

October 15th, 2019

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 16 =